Daimex truck bjørn

Support & Service

Vi kjenner våre kunders hverdag og er fullstendig klar over kravene som stilles til presise avganger, rutekjøring på tid og materiellets standard. I en slik hverdag er det ikke rom for store avvik, og med de økonomiske rammebetingelsene det skal opereres under er det heller ikke rom for ekstramateriell. Sånt setter krav til våre kunder som igjen setter krav til oss. Den ballen tar vi!

Vårt servicetilbud er basert på en kombinasjon av akuttservice og forebyggende vedlikehold for å unngå uønskede havarier og stopp. Vi kan tilby serviceavtaler til fast pris. Ved behov for akuttservice rykker vi ut så raskt som mulig. Det kan avtales 24/7 service i perioder hvor dette er nødvendig.

En annen del av vår support er tekniske kurs og produktopplæring av våre kunders personell. På denne måten blir førerne sikrere, og det tar kortere tid å sette kjøretøyet i drift ved rutestart. Det samme gjelder også for teknisk personell, hvor vi skreddersyr opplæring etter nærmere avtale. Sikre og dyktige medarbeidere gir bedre marginer – hver dag!

Ring oss på telefon 95 27 15 13

24/7 Vakttelefon

Ring oss på telefon 95 27 15 13