Trikk reparasjon verksted

Vår historie

Daimex Metrotek er resultatet av en fusjon mellom de to tidligere selskapene Daimex og Metrotek. Hver med sine kompetansefelt, men med sammenfallende visjon om å bidra til en bedre transportsektor. Ved å slå sammen to sterke fagmiljø ble vi i stand til å løse stadig bredere oppgaver og hente ut synergieffekter. Daimex Metrotek teller i dag 22 ansatte og samarbeider med noen av de største selskapene innen hjul- og skinnegående transport i Norden.

Vi er sentralt plassert på Østlandet for å kunne håndtere de store trafikkregionene og transportselskapene, og for å kunne yte rask og god service når problemet oppstår.

En transportsektor i endring

Fremtidens transport av mennesker og varer vil gjennomgå store omveltninger. Elektrifisering, autonomi og urbanisering er kun noen eksempler på faktorer som vil påvirke våre felles reisevaner og logistikk.

Viktigst er likevel klimamålene vi som samfunn skal nå, og innovasjonskraften som trengs for at transportsektoren skal nå dem.

Det er i dette bildet vi ser oss selv, et av Nordens ledende kompetansesenter innen service og kundetilpassede løsninger for buss, tog, T-bane og trikk.

Vi sørger for punktlighet

Våre kunder er avhengige av sikker trafikkavvikling – og at avganger går når de skal. Hele vårt produkt- og tjenestespekter er satt sammen for at de skal oppnå det. Det setter også høye krav til oss selv; vi skal levere til avtalt tid.

Fra elektroniske komponenter, sikkerhetsprodukter og lystavler til helhetlige løsninger, skreddersøm og mekanisk reparasjon – alt hviler på én ting: Å sørge for punktlighet. Det lover vi, og det skal vi holde. Derfor er vi ærlige og redelige overfor våre oppdragsgivere, og ikke minst, tilgjengelige. Oppstår det noe, skal vi løse problemet, så raskt som mulig.

«Sammen skaper vi fremtidens transportsystem»

På vei mot fremtiden

Med oss på veien har vi verdens beste ressurs; våre motiverte og faglig dyktige medarbeidere som hver dag går på jobb med visshet om at man utfører en viktig oppgave på vegne av storsamfunnet. Og når vi har med oss leverandører som produserer de beste produktene, komponentene og løsningene, så stiller vi et toppet lag.

For om få år skal verden halvere sine utslipp, og vi må skape mer bærekraftige byer og infrastruktur. Da er transportsektoren helt sentral. Vi skal bidra til mer effektiv varetransport. Og vi skal få folk til å foretrekke kollektivtransport.

Frankog Ali skiltkasse