Reparasjon skinnegående2

Vår historie

Daimex er Nordens fremste kompetansemiljø innenfor skinnegående transport. Vi har en visjon om å bidra til en bedre transportsektor. Med sterke fagmiljø er vi i stand til å løse stadig større og mer komplekse oppgaver.

Vi er sentralt plassert i Oslo for å kunne håndtere de store trafikkregionene og transportselskapene, og for å kunne yte rask og god service når problemet oppstår.

En transportsektor i endring

Fremtidens transport av mennesker og varer vil gjennomgå store omveltninger. Elektrifisering, autonomi og urbanisering er kun noen eksempler på faktorer som vil påvirke våre felles reisevaner og logistikk.

Viktigst er likevel klimamålene vi som samfunn skal nå, og innovasjonskraften som trengs for at transportsektoren skal nå dem.

Det er i dette bildet vi ser oss selv, et av Nordens ledende kompetansesenter innen service og kundetilpassede løsninger for trikk, tog og t-bane.

Vi sørger for punktlighet

Våre kunder er avhengige av sikker trafikkavvikling – og at avganger går når de skal. Hele vårt produkt- og tjenestespekter er satt sammen for at de skal oppnå det. Det setter også høye krav til oss selv; vi skal levere til avtalt tid.

Fra elektroniske komponenter, sikkerhetsprodukter og lystavler til helhetlige løsninger, skreddersøm og mekanisk reparasjon – alt hviler på én ting: Å sørge for punktlighet. Det lover vi, og det skal vi holde. Derfor er vi ærlige og redelige overfor våre oppdragsgivere, og ikke minst, tilgjengelige. Oppstår det noe, skal vi løse problemet, så raskt som mulig.

«Sammen skaper vi fremtidens transportsystem»

På vei mot fremtiden

Med oss på veien har vi verdens beste ressurs; våre motiverte og faglig dyktige medarbeidere som hver dag går på jobb med visshet om at man utfører en viktig oppgave på vegne av storsamfunnet. Og når vi har med oss leverandører som produserer de beste produktene, komponentene og løsningene, så stiller vi et toppet lag.

For om få år skal verden halvere sine utslipp, og vi må skape mer bærekraftige byer og infrastruktur. Da er transportsektoren helt sentral. Vi skal bidra til mer effektiv varetransport. Og vi skal få folk til å foretrekke kollektivtransport.

Frankog Ali skiltkasse