IMG3649
Fogmaker truck

Brannsikring

Fogmaker er et automatisk brannsikringssystem som er basert på vanntåke. Det har unik effekt, og er miljømessig gunstig. Systemet er meget effektivt og medfører et temperaturfall på hele 734 grader C i løpet av 10 sekunder! Ved å bruke vanntåke ved brann, har det vist seg at behovet for rensing av motorrom etter branntilløp er minimalt. Metoden er uskadelig for mennesker, maskiner og for miljøet. Mer enn 160 000 anlegg er levert siden 1995 og systemet har oppnådd flere internasjonale godkjenninger, blant annet Bureau Veritas, Swedish Fire Protection, Association SPB 128 og FIA.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Slik virker Fogmaker

  • En slukkemiddelflaske med 1 liter vann omdannes til 1700 liter vanndamp. Vanndampen omdanner vanninnholdet i luften som dermed hindrer tilførsel av oksygen. Slukkemiddelflasken kan leveres i størrelse fra 4 til 7,8 liter og kan seriekobles for større slukkemiddelkapasitet ved behov.
  • Detektorflasken er basert på hydropneumatisk teknologi, hvilket sikrer automatisk start av slukkeprosessen.
  • Detektorslangen monteres i motorrommet og er koblet mellom detektorflasken og slukkemiddelflasken og sikrer at hele anlegget løser ut ved brann.
  • Slukkekretsen er plassert i motorrommet på en måte som sikrer optimal slukkedekning.
  • Slukkedysene skaper mikrodråper som har en gjennomsnittlig størrelse på 50 um. 8000 mikrodråper dekker en diameter på 1 mm.
  • Brannvarslingsalarmen leveres med både lys- og lydsignal for optimal varsling. I tillegg kan alarm kobles på et flåtestyringssystem.