Sammen skaper vi fremtidens transportsystem

Som leverandør og samarbeidspartner til kollektivtrafikk, transport- og anleggsbransjen har vi ett eneste mål for øyet: Å skape et samfunn hvor trikk, tog og t-bane blir den beste løsningen og foretrekkes av passasjerene.

På vei mot bedre løsninger

Vi er et av Nordens ledende kompetansemiljøer innen service og kundetilpassede løsninger for trikk, tog, t-bane og anleggsmaskiner. Vi henter daglig ut synergieffekter som kommer våre oppdragsgivere til gode.

For én ting er sikkert; hvordan vi reiser og forflytter varer vil endre seg radikalt, og transportsektoren er den viktigste bidragsyteren for å nå klimamål. Elektrifisering, autonomi og urbanisering er kun noen eksempler på faktorer som vil påvirke oss, og som vil påvirke produkt- og tjenesteporteføljen vår. Med oss på veien har vi stolte og dyktige ansatte, solide leverandører og kunder med et viktig samfunnsoppdrag; å få oss alle trygt og komfortabelt frem.

Om oss

Tjenester

Vi pleier å si at vi leverer alt mellom skinner og sol. Derfor omfatter våre tjenester alt som skal til for å holde driften i gang, fra support og service til on-site verkstedtjenester, kurs, elektronikkutvikling og bistand til å finne erstatningskomponenter.

Produkter

Vårt viktigste produkt er punktlighet. I praksis betyr det høykvalitets komponenter, deler, elektronikk og sikkerhetsutstyr til trikk, tog, t-bane og anleggsmaskiner. Alt med driftssikkerhet og sikkerhet som høyeste prioritet.

Reparasjon togsett

Support & Service

Vi kjenner våre kunders hverdag og er fullstendig klar over kravene som stilles til presise avganger, rutekjøring på tid og materiellets standard.

I en slik hverdag er det ikke rom for store avvik, og med de økonomiske rammebetingelsene det skal opereres under er det heller ikke rom for ekstramateriell. Sånt setter krav til våre kunder som igjen setter krav til oss. Den ballen tar vi!